20.02.2018r. – podpisanie umowy na dostawę pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych

W dniu 20 lutego 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na dostawę pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn. ,,Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”.

W/w inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Umowa została zawarta na kwotę 1.488.054,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 765.682,42 zł, tj. 63,29 % wartości netto zadania.

Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Dyrektor Handlu Krajowego Pan Robert Mesjasz.