Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie zwiększenie stopnia skanalizowania obszaru gminy Wisznia Mała oraz poprawę niezawodności dostaw wody i odbioru ścieków.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu :   3 949 445,95 zł

Wartość dofinansowania UE:     1 999 704,22 zł

 

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach zadania zaplanowano:

 

Okres realizacji:

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 i 2018. W roku 2017 planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa rurociągu tłocznego oraz przebudowa magistrali wodociągowej.

Aktualny stan zaawansowania prac:

21.03.2018r. – podpisanie umowy na dostawę ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 21 marca 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą KOMUNALNY PL S.C P.Pawlak S.Mikołajczak, ul. Szkolna 1a, 63-023 Solec na dostawę ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie w ramach inwestycji pn. ,,Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika […]
Czytaj Więcej »


20.02.2018r. – podpisanie umowy na dostawę pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych

W dniu 20 lutego 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na dostawę pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn. ,,Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. W/w inwestycja jest realizowana […]
Czytaj Więcej »


27.11.2017r. – Rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała.

W dniu 27.11.2017 r. rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wiszni Małej”. W pierwszej kolejności zostanie wykonana przebudowa rurociągu tłocznego DN150 w miejscowości Strzeszów w ul. Osiedlowej i ul. Lipowej. Następnie zostanie wykonana sieć  kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Przy Dębie oraz Strzeszowskiej w Wiszni […]
Czytaj Więcej »


10.11.2017r. – Rozpoczęcie przebudowy magistrali wodociągowej Dn 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie

W dniu 10.11.2017 r. przy ul. Łąkowej w Strzeszowie, miało miejsce uroczyste wbicie łopaty będące symbolem rozpoczęcia prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa magistrali wodociągowej    Dn 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej           i Lipowej w Strzeszowie”. Spotkanie odbyło się z […]
Czytaj Więcej »


27.10.2017r. – podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała

W dniu 27 października 2017r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dla: części zamówienia nr 1 (obiekt I) – ,,Przebudowa rurociągu tłocznego DN 150 w miejscowości Strzeszów w ul. Osiedlowej i ul. Lipowej, gmina Wisznia Mała’’ części zamówienia nr 2 (obiekt II) – ,,Rozbudowa […]
Czytaj Więcej »


Nowsze wiadomościStarsze wiadomości

X