Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie zwiększenie stopnia skanalizowania obszaru gminy Wisznia Mała oraz poprawę niezawodności dostaw wody i odbioru ścieków.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu :   3 949 445,95 zł

Wartość dofinansowania UE:     1 999 704,22 zł

 

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach zadania zaplanowano:

 

Okres realizacji:

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 i 2018. W roku 2017 planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa rurociągu tłocznego oraz przebudowa magistrali wodociągowej.

Aktualny stan zaawansowania prac:

09.10.2017r. podpisanie umowy na przebudowę sieci wodociągowej w Strzeszowie

W dniu 09 października 2017r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Przebudowa magistrali wodociągowej DN 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie”. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. […]
Czytaj Więcej »


18.08.2017 r. – podpisanie umowy na realizację inwestycji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 18 sierpnia 2017r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla realizacji zadania pn.: „ Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków, w gmina Wisznia Mała”. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z […]
Czytaj Więcej »


18.07.2017 r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

W dniu 18 lipca 2017r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej nastąpił akt podpisania umowy na usługę pn. ,,Usługi merytoryczne w zakresie zarządzania Projektem, rozliczenie robót i nadzór nad robotami (Inżynier Kontraktu)” dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” realizowanego […]
Czytaj Więcej »


13.04.2017r. podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 13.04.2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała”. Umowę podpisali Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej […]
Czytaj Więcej »


06.04.2017r. ogłoszony przetarg na zadanie „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”

Rozpoczęła się procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. Otwarcie ofert planowane jest na 15.05.2017r. Szczegóły ogłoszenia dostępne w zakładce Zamówienia publiczne
Czytaj Więcej »


Nowsze wiadomościStarsze wiadomości

X