Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej realizuje projekty pn.:

„Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” Informacje o projekcie >>

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” Informacje o projekcie >>

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała”
Informacje o projekcie >>

bip4

 

Witamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie od 1 lipca 2013 r. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Zgłoszenie awarii:
– w dni powszednie w godzinach otwarcia Biura –
tel. 71 312-82-27, 530-525-811,
– pozostałe godziny oraz w dni wolne od pracy –
tel. 530-391-765 oraz 71 312-40-19 (oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie).
X