W dniu 19.04.2019 biuro Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie czynne do godziny 12:00

bip4

 

Witamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie od 1 lipca 2013 r. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Zgłoszenie awarii:
– w dni powszednie w godzinach otwarcia Biura –
tel. 71 711-96-40, 530-525-811,
– pozostałe godziny oraz w dni wolne od pracy –
tel. 530-391-765 oraz 71 312-40-19 (oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie).
X