„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała”.

Inwestycja-operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu : 3 587 418,00 zł

Wartość dofinansowania UE: 1 651 389,30 zł

Zakres rzeczowy projektu i okres realizacji

Przedsięwzięcie obejmuje budowę około 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy posesji w Ligocie Pięknej w ulicach Brzoskwiniowej, Morelowej, Wiśniowej, Polnej i Stawowej oraz  budowę odcinka sieci wodociągowej w Machnicach.  Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury to 166 osób.

Realizacja przedsięwzięcia będzie odbywać się dwuetapowo w latach 2018-2019.

 

Aktualny stan zaawansowania prac:

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej.

W dniu 27.06.2019 r. odbył się odbiór kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej budowanej w Ligocie Pięknej (ul. Brzoskwiniowa i Polna), który stanowi zakończenie całego zadania. Inwestycja realizowana była w ramach projektu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II”. Zadanie to wykonywane […]
Czytaj Więcej »


16.11.2018 r. – podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II

W dniu 16 listopada 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II”. W/w inwestycja-operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana jest w […]
Czytaj Więcej »


Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice.

W dniu 11.07.2018 r. rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap I”. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 180 m sieci wodociągowej oraz ok. 1,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Wykonawca rozpoczął […]
Czytaj Więcej »


06.06.2018 r. – podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap I

W dniu 06 czerwca 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dla: części zamówienia nr 1  – pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej i części Malina,  gmina Wisznia Mała – ETAP II: Ligota Piękna, ul. Brzoskwiniowa, Morelowa, Wiśniowa, Polna, Stawowa.’’ – PODETAP […]
Czytaj Więcej »


08.08.2017r. – podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 08.08.2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu  odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała”. Umowę podpisali Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej […]
Czytaj Więcej »


X