operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malin oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rogoż, gmina Wisznia Mała”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malin oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rogoż

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 703 698,49 zł

Wartość dofinansowania UE: 342 545,00 zł

Zakres rzeczowy projektu i okres realizacji:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę około 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy posesji w Malinie w ulicy Głównej i w Ligocie Pięknej
w ul. Prostej oraz  budowę odcinka sieci wodociągowej w Rogożu w ul. Słonecznej.
Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury
to 89 osób.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021-2022.

Aktualny stan zaawansowania prac:

Ukończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Malinie

Oddano do użytkowania odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Malinie w ul. Głównej. Wykonano 755 m kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompownię ścieków. Inwestycja stanowi pierwszy etap budowy systemu zbiorowego odprowadzania ścieków który w przyszłości umożliwi odbiór ścieków z rejonu ulic: Wrzosowej w Ligocie Pięknej oraz Laskowej, Lubczykowej i Piłkarskiej w Malinie.
Czytaj Więcej »


Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Rogożu zakończona

Zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Rogożu. Wykonany odcinek wodociągu o długości 69 m połączył sieć wodociągową w ul. Słonecznej z wodociągiem od strony  ul. Wierzbowej, dzięki czemu nastąpiła poprawa parametrów ciśnienia i przepływu wody w sieci wodociągowej w rejonie ul. Słonecznej, Wierzbowej i Lipowej w Rogożu.           […]
Czytaj Więcej »


Podpisanie umów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Malinie i sieci wodociągowej w Rogożu

W dniach 15 i 24  czerwca 2021r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach  operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malin oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rogoż, gmina Wisznia Mała”  współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach […]
Czytaj Więcej »


X