operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malin oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rogoż, gmina Wisznia Mała”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malin oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rogoż

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 670 154,43 zł

Wartość dofinansowania UE: 342 545,00 zł

Zakres rzeczowy projektu i okres realizacji:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę około 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy posesji w Malinie w ulicy Głównej i w Ligocie Pięknej
w ul. Prostej oraz  budowę odcinka sieci wodociągowej w Rogożu w ul. Słonecznej.
Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury
to 89 osób.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021-2022.

Aktualny stan zaawansowania prac:

Podpisanie umów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Malinie i sieci wodociągowej w Rogożu

W dniach 15 i 24  czerwca 2021r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach  operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malin oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rogoż, gmina Wisznia Mała”  współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach […]
Czytaj Więcej »


X