Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„Wdrożenie e-usług publicznych w PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej”
Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków komunalnych w Gminie Wisznia Mała. Projekt stanowi kompleksową odpowiedź na rozpoznane potrzeby w zakresie zwiększenia dostępu do e-usług publicznych o wysokim poziome e-dojrzałości.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 107 126,69 PLN
Wartość dofinansowania UE: 713 924,57 PLN

Zakres rzeczowy projektu i okres realizacji:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego oraz oprogramowania do rozliczeń sprzedaży wody i ścieków
  2. Dostawę 2254 szt. wodomierzy i 2654 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy wraz z dostawą i wdrożeniem systemu zdalnego odczytu wodomierzy
  3. Dostawę sprzętu teleinformatycznego: serwery, macierz dyskowa, zasilacz UPS
  4. Dostawę i wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK).
  5. Utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)  prezentującego przestrzenne dane o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy Wisznia Mała
  6. Działania edukacyjne i promocyjne

Nowoczesna platforma e-usług ma na celu podniesienie standardu obsługi Klientów, umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności odwiedzania siedziby Spółki, jak również przekazanie informacji Klientowi poprzez elektroniczną platformę obsługi.  Platforma e-usług będzie funkcjonowała jako strona www, poprzez którą będą świadczone następujące e-usługi:

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31 stycznia 2023r

Aktualny stan zaawansowania prac:

Zaproszenie na szkolenie pt. NOWOCZESNE E-USŁUGI DLA KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ

PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej zaprasza na bezpłatne szkolenie online z korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. Terminy szkolenia do wyboru: 16.11.2022r. (środa) godz. 16.30 oraz 18.11. 2022 r. (piątek) godz. 18.30. Aby wziąć udział w szkoleniu wyślij e-mail na adres szkolenia@pgkwisznia.pl, w odpowiedzi otrzymasz linki do obu terminów szkolenia na platformie ZOOM. […]
Czytaj Więcej »


Internetowe Biuro Obsługi Klienta – załatw wszystko przez Internet!

  Uprzejmie informujemy, że PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej umożliwiła swoim Klientom dostęp do Internetowego Biura Obsługi Klienta. Rozwiązanie to umożliwia m.in.: podanie odczytu/podgląd poprzednich odczytów podgląd danych adresowych podgląd/wydruk wystawionych faktur podgląd stanu należności wydruk listy niezapłaconych należności wydruk przelewu / pobranie danych do przelewu internetowego podgląd usług świadczonych przez zakład analizy […]
Czytaj Więcej »


X