Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„Wdrożenie e-usług publicznych w PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej”
Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków komunalnych w Gminie Wisznia Mała. Projekt stanowi kompleksową odpowiedź na rozpoznane potrzeby w zakresie zwiększenia dostępu do e-usług publicznych o wysokim poziome e-dojrzałości.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 039 240,85 PLN
Wartość dofinansowania UE: 713 924,57 PLN

Zakres rzeczowy projektu i okres realizacji:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

BOK ma na celu podniesienie standardu obsługi, umożliwienie załatwiania spraw przez Klientów bez konieczności odwiedzania siedziby Spółki. Założeniem IBOK jest również przekazanie informacji Klientowi poprzez elektroniczną platformę obsługi. Dzięki wdrożeniu IBOK, możliwe będzie wysyłanie materiałów zawierających informacje o ważnych wydarzeniach. Platforma umożliwi elektroniczną prezentację dokumentów Klientom, a także pozwoli na szybką wymianę informacji. IBOK będzie funkcjonował jako strona www, poprzez którą będą świadczone następujące e-usługi:

Termin zakończenia realizacji projektu: 30 grudnia 2022r

Aktualny stan zaawansowania prac:

Internetowe Biuro Obsługi Klienta – załatw wszystko przez Internet!

  Uprzejmie informujemy, że PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej umożliwiła swoim Klientom dostęp do Internetowego Biura Obsługi Klienta. Rozwiązanie to umożliwia m.in.: podanie odczytu/podgląd poprzednich odczytów podgląd danych adresowych podgląd/wydruk wystawionych faktur podgląd stanu należności wydruk listy niezapłaconych należności wydruk przelewu / pobranie danych do przelewu internetowego podgląd usług świadczonych przez zakład analizy […]
Czytaj Więcej »


X