Ukończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Malinie

Oddano do użytkowania odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Malinie w ul. Głównej. Wykonano 755 m kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompownię ścieków. Inwestycja stanowi pierwszy etap budowy systemu zbiorowego odprowadzania ścieków który w przyszłości umożliwi odbiór ścieków z rejonu ulic: Wrzosowej w Ligocie Pięknej oraz Laskowej, Lubczykowej i Piłkarskiej w Malinie.

Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Rogożu zakończona

Zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Rogożu. Wykonany odcinek wodociągu o długości 69 m połączył sieć wodociągową w ul. Słonecznej z wodociągiem od strony  ul. Wierzbowej, dzięki czemu nastąpiła poprawa parametrów ciśnienia i przepływu wody w sieci wodociągowej w rejonie ul. Słonecznej, Wierzbowej i Lipowej w Rogożu.                    

Podpisanie umów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Malinie i sieci wodociągowej w Rogożu

W dniach 15 i 24  czerwca 2021r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach  operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malin oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rogoż, gmina Wisznia Mała”  współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj.:

  • CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malin, gmina Wisznia Mała”
  • CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoż, gmina Wisznia Mała”
Wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej będzie Zakład Usługowy Instalacyjno-Budowlany Tomasz Mijalski, natomiast sieć wodociągową będzie realizował Zakład Budownictwa  Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma sp. z o.o. Wartość zawartych umów wynosi 703 698,49 zł brutto, w tym 651 900,00 zł brutto będzie kosztowała budowa sieci kanalizacyjnej, a koszt wykonania sieci wodociągowej wyniesie 51 798,49 zł brutto Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 342 545,00 zł.      

X