Nabór na stanowisko Pracownika Biurowego Działu Technicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni Pracownika Działu Technicznego

Wymagania wobec kandydatów: 1) wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunek: inżynieria środowiska, specjalność: sieci wodociągowe i kanalizacyjne); 2) doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata; 3) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Power Point, Outlook, NORMA PRO); 4) mile widziana znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane; 5) prawo jazdy kategorii B; 6) samodyscyplina w organizacji pracy, systematyczność, dokładność. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku: 1) przygotowanie i analiza dokumentacji projektowej; 2) przygotowywanie opinii i warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej; 3) udział w prowadzeniu zadań i procesów inwestycyjnych; sporządzanie planów inwestycyjnych, przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych; monitorowanie postępu robót i zaawansowania finansowego; 4) analiza i opisywanie faktur; 5) archiwizacja dokumentacji technicznej. 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Działu Technicznego”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000). 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 3. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 4. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie. 5. Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.

ZAKOŃCZONE Nabór na stanowisko Pracownik Działu Obsługi Klienta

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni

Pracownika Działu Obsługi Klienta

1. Wymagania wobec kandydatów: 1) wykształcenie minimum średnie; 2) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności MS Word, Excel, Outlook; 3) umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, inicjatywa w działaniu, rzetelność, systematyczność; 4) łatwość kontaktu z klientami; 5) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 2. Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku: 1) Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej; 2) Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji; 3) Bieżąca obsługa klientów; 4) Profesjonalna telefoniczna i mailowa obsługa klientów firmy; 5) Przyjmowanie i weryfikacja pism oraz wniosków; 6) Inne wynikające z bieżących potrzeb. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Działu Obsługi Klienta”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie. Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.

ZAKOŃCZONE Nabór na stanowisko Pracownik Działu Kadr i Płac

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni

Pracownika Działu Kadr i Płac

1. Wymagania wobec kandydatów: 1) wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne, 2) min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziale personalnym przy rachubie płac i obsłudze kadrowej pracowników i zleceniobiorców, 3) praktyczna znajomość prawa pracy, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i zasad rachunkowości, 4) podstawowa wiedza z zakresu BHP, 5) umiejętność samodzielnej obsługi programów kadrowo-płacowych typu Płatnik, 6) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Power Point, Outlook, 7) samodyscyplina w organizacji pracy, systematyczność, dokładność. 2. Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku: 1) sporządzanie, prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji kadrowej związanej z przyjęciem pracownika do firmy, przebiegiem pracy i zwolnieniem, 2) rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników, współpraca z kierownikami działów w zakresie planowania czasu pracy, 3) sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców, 4) sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS, 5) obsługa systemu kadrowo-płacowego Comarch ERP Optima oraz programu Płatnik, 6) współpraca z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi, 7) przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Kadr i Płac”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie. Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.

Nabór na stanowisko „Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale utrzymania zieleni”

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko:

"Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale utrzymania zieleni"

 
 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • czynne prawo jazdy kat. B oraz kat. T (dodatkowym atutem będzie kat. B+E,C+E),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu ciągnika rolniczego z osprzętem,
 • umiejętność obsługi podstawowych narzędzi ogrodniczych jak: piły motorowej, kosy spalinowej, nożyc spalinowych do żywopłotu itp. (posiadanie uprawnień),
 • doświadczenie w pracy ogrodniczej lub utrzymaniu zieleni oraz uprawnienia drwalskie będą dodatkowym atutem
 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem gminnych terenów zieleni, na terenie gminy Wisznia Mała
 • prowadzenie pojazdów służbowych, w tym ciągnika zagregowanego z kosiarką bijakową i zamiatarką
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale utrzymania zieleni”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 4. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie oraz oświadczeń o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

ZAKOŃCZONE Nabór na stanowisko „Konserwator-monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych”

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko:

 "Konserwator-monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych"

 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe - preferowane kierunki: instalacyjny w branży sanitarnej lub mechaniczny,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • ogólna znajomość zagadnień z zakresu instalacji wodociągowych,
 • czynne prawo jazdy kat. B (dodatkowym atutem będzie kat. C i E),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
 • Wykonywanie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na sieci wodociągowej
 • usuwanie awarii wodociągowych na sieci i na uzbrojeniu wodociągowym,
 • prowadzenie pojazdów służbowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych robót oraz kart drogowych samochodów
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Konserwator-monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 4. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie oraz oświadczeń o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Nabór na stanowisko „Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale zieleni”

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko: "Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale zieleni"

 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • czynne prawo jazdy kat. B oraz kat. T (dodatkowym atutem będzie kat. B+E,C+E),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu ciągnika rolniczego z osprzętem,
 • umiejętność obsługi podstawowych narzędzi ogrodniczych jak: piły motorowej, kosy spalinowej, nożyc spalinowych do żywopłotu itp. (posiadanie uprawnień),
 • doświadczenie w pracy ogrodniczej lub utrzymania zieleni oraz uprawnienia drwalskie będą dodatkowym atutem
 
 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem gminnych terenów zieleni, na terenie gminy Wisznia Mała
 • prowadzenie pojazdów służbowych, w tym ciągnika zagregowanego z kosiarką bijakową i zamiatarką
    Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale zieleni”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie oraz oświadczeń o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Zakończono Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczania i księgowania projektów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej poszukuje  do Jednostki Realizującej Projekt

Specjalisty ds. rozliczania i księgowania projektów

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami oraz oczekiwaniami na tym stanowisku: Główne zadania:
 • Przygotowywanie Wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami o przekazanie środków zgodnie z Planem płatności.
 • Opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zobowiązaniami wynikającymi z kontraktów.
 • Prognozowanie przepływów finansowych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla pozyskania środków finansowych na realizację Projektów ze źródeł zewnętrznych wraz z ich zabezpieczeniem.
 • Sporządzanie i aktualizacja Harmonogramów płatności.
 • Weryfikacja faktur i dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i finansowym.
 • Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów.
 • Nadzór nad wykorzystaniem budżetów projektów.
 • Prowadzenie obsługi finansowej JRP, księgowanie operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów.
  Wymagania:
 • Wykształcenie min. średnie (preferowane kierunki: finanse, księgowość).
 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE – warunek konieczny.
 • Znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
Mile widziane:
 • Dobra znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów dofinansowanych, w tym znajomość dokumentów, procedur i wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów.
 • Wiedza z zakresu księgowości i rachunkowości.
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania Wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej projekt.
 • Doświadczenie w przygotowaniu analiz efektywności finansowej projektów i prognoz finansowych.
 • Umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy.
  Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji
 • Niezbędne narzędzia pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Specjalisty ds. rozliczania i księgowania projektów ”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie oraz oświadczeń o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Zakończono Nabór na stanowisko Kierownika działu inwestycyjno-drogowego

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko "Kierownika działu inwestycyjno-drogowego"

 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w branży drogowej lub sanitarnej,
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • odporność na stres,
 • zmysł organizacyjny,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Kierownika działu inwestycyjno-drogowego ”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie oraz oświadczeń o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

ZAKOŃCZONE Nabór na stanowisko Pracownik magazynowy/zaopatrzeniowiec

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika magazynowego/zaopatrzeniowca

 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie min. zawodowe,
 • biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności MS Word, Excel, , Outlook);
 • 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność;
 • mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.
 
 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
 • bieżące przyjmowanie i wydawanie materiałów z magazynu,
 • kontrolowanie stanów magazynowych,
 • przygotowywanie zamówień,
 • sporządzanie i wprowadzanie do systemu finansowo księgowego dokumentów związanych z gospodarką magazynową (PW, RW,FV i inne)
 • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji.
 
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl  . W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko pracownika magazynowego/zaopatrzeniowca. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014r., poz. 1182 ze zm.).”
 
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie oraz oświadczeń o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

ZAKOŃCZONE Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczania i księgowania projektów unijnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wiszni Małej  Sp. z o.o. poszukuje  do Jednostki Realizującej Projekt

Specjalisty ds. rozliczania i księgowania projektów unijnych

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami oraz oczekiwaniami na tym stanowisku: Główne zadania:
 • Przygotowywanie Wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami o przekazanie środków zgodnie z Planem płatności.
 • Opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zobowiązaniami wynikającymi z kontraktów.
 • Prowadzenie obsługi finansowej JRP, księgowanie operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów.
 • Prognozowanie przepływów finansowych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla pozyskania środków finansowych na realizację Projektów ze źródeł zewnętrznych wraz z ich zabezpieczeniem.
 • Sporządzanie i aktualizacja Harmonogramów płatności.
 • Weryfikacja faktur i dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i finansowym.
 • Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów.
 • Nadzór nad wykorzystaniem budżetów projektów.
  Wymagania:
 • Wykształcenie min. średnie (preferowane kierunki: finanse, księgowość).
 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE, znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów dofinansowanych, w tym znajomość dokumentów, procedur i wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów. – warunek konieczny.
 • Znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
 • Wiedza z zakresu księgowości i rachunkowości;
Mile widziane:
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania Wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej projekt.
 • Doświadczenie w przygotowaniu analiz efektywności finansowej projektów i prognoz finansowych.
 • Umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji
 • Niezbędne narzędzia pracy
Aplikacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres pgk@wiszniamala.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Spółki - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, do dnia 05.01.2018r. Dokumenty powinny zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1182). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych." Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

X