Nabór na stanowisko: Konserwator-monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko:    "Konserwator-monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych"  

 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • czynne prawo jazdy kat. B (dodatkowym atutem będzie kat. C i E),
 • mile widziane uprawnienia do pracy na koparkę / koparko-ładowarkę,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
 
 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
 • Wykonywanie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na sieci wodociągowej
 • usuwanie awarii wodociągowych na sieci i na uzbrojeniu wodociągowym,
 • prowadzenie pojazdów służbowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych robót oraz kart drogowych samochodów
 • inne
 
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: bok@pgkwisznia.pl W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Konserwator-monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie oraz oświadczeń o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Nabór na stanowisko: Pracownik Działu Technicznego (w dziale Wod-Kan)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni Pracownika Działu Technicznego (w dziale Wod-Kan)

 1. Wymagania wobec kandydatów: 1) wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunek: inżynieria środowiska, specjalność: sieci wodociągowe i kanalizacyjne); 2) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Power Point, Outlook, NORMA PRO); 3) mile widziana znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane; 4) prawo jazdy kategorii B; 6) samodyscyplina w organizacji pracy, systematyczność, dokładność. 2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku: 1) przygotowanie i analiza dokumentacji projektowej; 2) przygotowywanie opinii i warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej; 3) udział w prowadzeniu zadań i procesów inwestycyjnych; sporządzanie planów inwestycyjnych, monitorowanie postępu robót i zaawansowania finansowego, 4) analiza i opisywanie faktur; 5) archiwizacja dokumentacji technicznej.
 2. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: bok@pgkwisznia.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Działu Technicznego”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 2. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.
 3. Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.

Nabór na stanowisko: Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale utrzymania zieleni

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko:

 

"Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale utrzymania zieleni"

 
 1. Wymagania wobec kandydatów:
 
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • czynne prawo jazdy kat. B (dodatkowym atutem będzie kat. T, B+E,C+E),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu ciągnika rolniczego z osprzętem,
 • umiejętność obsługi podstawowych narzędzi ogrodniczych jak: piły motorowej, kosy spalinowej, nożyc spalinowych do żywopłotu itp. (posiadanie uprawnień),
 • doświadczenie w pracy ogrodniczej lub utrzymaniu zieleni oraz uprawnienia drwalskie będą dodatkowym atutem
 
 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
 
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem gminnych terenów zieleni, na terenie gminy Wisznia Mała
 • prowadzenie pojazdów służbowych, w tym ciągnika zagregowanego z kosiarką bijakową i zamiatarką
 
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale utrzymania zieleni”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail podanym na stronie Spółki. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.

Pracownika Działu Kadr i Płac

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni:

Pracownika Działu Kadr i Płac

 
 1. Wymagania wobec kandydatów:
1) wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
2) min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziale personalnym przy naliczaniu wynagrodzeń i obsłudze kadrowej pracowników i zleceniobiorców,
3) praktyczna znajomość prawa pracy, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, podatków oraz ubezpieczeń społecznych,
4) podstawowa wiedza z zakresu BHP,
5) umiejętność samodzielnej obsługi programów kadrowo-płacowych typu Płatnik,
6) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Outlook,
7) samodyscyplina w organizacji pracy, systematyczność, dokładność,
8) mile widziana znajomość rachunkowości.
 
 1. Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

1) sporządzanie, prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji kadrowej związanej z przyjęciem pracownika do firmy, przebiegiem pracy i zwolnieniem,
2) rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników, współpraca z kierownikami działów w zakresie planowania czasu pracy,
3) sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców,
4) sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS,
5) obsługa systemu kadrowo-płacowego Comarch ERP Optima oraz programu Płatnik,
6) współpraca z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi,
7) przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu.
 
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: bok@pgkwisznia.pl

W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Kadr i Płac”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała.
Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@pgkwisznia.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 
 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.

 2. Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.

ZAKOŃCZONE Nabór na stanowisko – Kierownik działu gospodarki komunalnej

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko "Kierownik działu gospodarki komunalnej"

 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: inżynieria środowiska, budownictwo, zarządzanie),
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata
 • umiejętność czytania planów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • zmysł organizacyjny
 • umiejętność kosztorysowania mile widziana,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 1. Podstawowy zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
 • Organizowanie i nadzorowanie prac brygady związanych z utrzymaniem dróg i terenów zielonych a także zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Wisznia Mała,
 • rozliczanie wykonanych robót
 • koordynacja wykonywanych zadań z urzędem gminy
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: bok@pgkwisznia.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Kierownik działu gospodarki komunalnej ”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).”
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie oraz oświadczeń o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

ZAKOŃCZONY Nabór na stanowisko – pracownik ds. zamówień publicznych

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko:

 

"Pracownik ds. zamówień publicznych"

 1.  Wymagania wobec kandydatów:
  • Wykształcenie wyższe,
  • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • bardzo dobra znajomości pakietu MS Office
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
  • samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność;
  • mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. . Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
  • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie wewnętrznych regulacji Spółki oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Instrukcji dla wykonawców i Wzorów umów (z wyłączeniem OPZ) wraz z załącznikami zgodnie z obowiązującym           stanem prawnym dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Sprawdzanie przygotowanego przez komórkę zlecającą zamówienie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) pod kątem zgodności z wewnętrznymi regulacjami Spółki lub ustawą Prawo             Zamówień Publicznych.
  • Przygotowywanie ogłoszenia o zamówieniu i przekazywanie go do publikacji.
  • Udzielanie odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, dokonywanie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • Przygotowywanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z wykonawcą.
  • Sporządzanie protokołów z postępowania.
  • Przygotowywanie i weryfikacja wymaganej dokumentacji związanej z procesem zakupowym, w tym w szczególności harmonogramu, zapytania ofertowego, ofert oraz protokołu wyboru        dostawcy.
  • Udział w negocjacjach.
  • Opracowywanie projektów umów w zakresie udzielania zamówień publicznych.
  • Opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych regulaminów dotyczących zasad przeprowadzania zamówień publicznych.
  • Opracowywanie sprawozdań rocznych w zakresie przeprowadzanych postępowań,
  • Prowadzenie rejestru zamówień w Spółce.
 3.  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: bok@pgkwisznia.pl w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na      stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji           procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 5. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz okresy poprzedniego zatrudnienia

Nabór na stanowisko – Konserwator-monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych i/lub stacji uzdatniania wody

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko:

 

 "Konserwator-monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych i/lub stacji uzdatniania wody"

 
 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe - preferowane kierunki: instalacyjny w branży sanitarnej lub mechaniczny,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • ogólna znajomość zagadnień z zakresu instalacji wodociągowych,
 • czynne prawo jazdy kat. B (dodatkowym atutem będzie kat. C i E),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
 
 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
 • Wykonywanie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na sieci wodociągowej i/lub stacji uzdatniania wody,
 • usuwanie awarii wodociągowych na sieci i na uzbrojeniu wodociągowym,
 • prowadzenie pojazdów służbowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych robót oraz kart drogowych samochodów
 
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Konserwator-monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie oraz oświadczeń o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

ZAKOŃCZONY Nabór na stanowisko Operatora oczyszczalni ścieków, konserwatora urządzeń kanalizacyjnych

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko

 Operator oczyszczalni ścieków, konserwator urządzeń kanalizacyjnych

 
 1. Wymagania wobec kandydatów:
  • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe - preferowane kierunki: instalacyjny w branży sanitarnej, elektrycznej lub mechaniczny
  • 2 – letnie doświadczenie zawodowe,
  • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu instalacji kanalizacyjnych oraz budowy maszyn i urządzeń,
  • czynne prawo jazdy kat. B (dodatkowym atutem będzie kat. C i E)
  • umiejętność obsługi komputera,
  • mile widziane uprawnienia SEP eksploatacyjne do 1 kV,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze urządzeń przemysłowych
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmującym również soboty i święta
 2. Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
  • nadzorowanie procesów technologicznych oczyszczania ścieków,
  • kontrola i obsługa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,
  • konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków,
  • obsługa punktu zlewnego,
  • kontrola i obsługa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej,
  • przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych o wystąpieniu awarii,
  • pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy na obiektach Spółki.
 3. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Operator oczyszczalni ścieków”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.
 

ZAKOŃCZONY Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczania projektów UE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej  poszukuje  do Jednostki Realizującej Projekt

Specjalisty ds. rozliczania projektów UE

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami oraz oczekiwaniami na tym stanowisku: Obowiązki:
 • rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE
 • przygotowywanie wniosków o płatność i harmonogramów płatności
 • opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe
 • prognozowanie przepływów finansowych
 • weryfikacja faktur i dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i finansowym
 • kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów
 • nadzór nad wykorzystaniem budżetów projektów
 • ścisła współpraca z instytucjami finansującymi
 • praca w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014
 • prowadzenie obsługi finansowej JRP, księgowanie operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla pozyskania środków finansowych na realizację projektów ze źródeł zewnętrznych
  Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie (preferowane kierunki: finanse, księgowość).
 • znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków UE
 • odpowiedzialność i samodzielność w stosunku do powierzonych zadań
  Mile widziane:
 • dobra znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów dofinansowanych, w tym znajomość dokumentów, procedur i wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów.
 • wiedza z zakresu księgowości i rachunkowości.
 • doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków o płatność
 • doświadczenie w przygotowaniu analiz i prognoz finansowych
 • samodzielność
 • umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • bogaty wachlarz świadczeń socjalnych
 • możliwość rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji
 • niezbędne narzędzia pracy
Aplikacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres pgk@wiszniamala.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Spółki - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, do dnia 31.01.2019r. do godz. 15:30. Dokumenty powinny zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1182). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych." Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

ZAKOŃCZONY Nabór na stanowisko Pracownika Biurowego Działu Technicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni Pracownika Działu Technicznego

Wymagania wobec kandydatów: 1) wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunek: inżynieria środowiska, specjalność: sieci wodociągowe i kanalizacyjne); 2) doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata; 3) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Power Point, Outlook, NORMA PRO); 4) mile widziana znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane; 5) prawo jazdy kategorii B; 6) samodyscyplina w organizacji pracy, systematyczność, dokładność. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku: 1) przygotowanie i analiza dokumentacji projektowej; 2) przygotowywanie opinii i warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej; 3) udział w prowadzeniu zadań i procesów inwestycyjnych; sporządzanie planów inwestycyjnych, przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych; monitorowanie postępu robót i zaawansowania finansowego; 4) analiza i opisywanie faktur; 5) archiwizacja dokumentacji technicznej. 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Działu Technicznego”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000). 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 3. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 4. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie. 5. Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.

X