28.03.2017r. podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 28.03.2017 r. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpił akt podpisania umowy na realizację projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”. Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW  Kazimierza Kujdę oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej  Grażynę Chwastek. W tym ważnym momencie uczestniczył również Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska, koordynator projektu z ramienia NFOŚiGW Dorota Dąbrowska oraz koordynator projektu z ramienia PGK Izabela Rucińska.

Galeria: