13.04.2017r. podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 13.04.2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała”.
Umowę podpisali Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Grażyna Chwastek. W tym ważnym momencie uczestniczył również Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki.

Galeria: