18.07.2017 r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

W dniu 18 lipca 2017r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej nastąpił akt podpisania umowy na usługę pn. ,,Usługi merytoryczne w zakresie zarządzania Projektem, rozliczenie robót i nadzór nad robotami (Inżynier Kontraktu)” dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Pani Honorata Dawidowicz, natomiast ze strony Wykonawcy – Pan Janusz Rybka.