09.10.2017r. podpisanie umowy na przebudowę sieci wodociągowej w Strzeszowie

W dniu 09 października 2017r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Przebudowa magistrali wodociągowej DN 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie”. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel. Umowa została zawarta na kwotę 1 769 970,00 zł brutto, dofinansowanie  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 910 743,10 zł, tj. 63,29 % wartości netto zadania.

Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy– Właściciel Pan Stanisław Kafel.