27.10.2017r. – podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała

W dniu 27 października 2017r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dla:

  • części zamówienia nr 1 (obiekt I) – ,,Przebudowa rurociągu tłocznego DN 150 w miejscowości Strzeszów w ul. Osiedlowej i ul. Lipowej, gmina Wisznia Mała’’
  • części zamówienia nr 2 (obiekt II) – ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wisznia Mała – obiekt II: Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Strzeszowskiej w miejscowości Wisznia Mała’’
  • części zamówienia nr 3 (obiekt III) – ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wisznia Mała – obiekt III: Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przy Dębie w miejscowości Wisznia’’

realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała”.

W/w inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56 – 400 Oleśnica. Umowa została zawarta na kwotę 1 377 646,50 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 708.871,93 zł, tj. 63,29 % wartości netto zadania.

Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Prezes Zarządu Pan Jacek Kucułyma.