03.11.2017r. – podpisanie umowy na realizację usług Inżyniera Projektu, pomocy technicznej, działań informacyjno-promocyjnych

W dniu 3 listopada 2017r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na realizację usług pn.: ,,Inżynier Projektu, pomoc techniczna, działania informacyjno – promocyjne”.  Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wykonawcą usług będzie  firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa została zawarta na kwotę 1 724 922,49 zł brutto, dofinansowanie  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wynosi 894 014,70 zł, tj. 63,75 % wartości netto zadania.

Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Pani Joanna Kabarowska.