10.11.2017r. – Rozpoczęcie przebudowy magistrali wodociągowej Dn 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie

W dniu 10.11.2017 r. przy ul. Łąkowej w Strzeszowie, miało miejsce uroczyste wbicie łopaty będące symbolem rozpoczęcia prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa magistrali wodociągowej    Dn 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej           i Lipowej w Strzeszowie”.

Spotkanie odbyło się z udziałem władz gminy reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy Panią Sławomirę Misiurę-Hermann oraz Skarbnika Gminy Pana Konrada Buczka. Ze strony Inwestora – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej obecni byli Prezes Zarządu Spółki Pani Grażyna Chwastek, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pani Izabela Rucińska oraz Koordynator Zadania Pan Krzysztof Cieślik. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciel Inżyniera Kontraktu – firmy Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, Pan Marcin Sługocki – Inżynier Rezydent oraz przedstawiciel Wykonawcy firmy HYDRO-TAP Stanisław Kafel – kierownik budowy Pan Tomasz Gulej.

Planowane do budowy odcinki sieci wodociągowych mają na celu zastąpić istniejące, będące w złym stanie technicznym, odcinki żeliwnego wodociągu zlokalizowanego pomiędzy Wisznią Małą a Strzeszowem. Przedmiotowe wodociągi będą odgrywały kluczową rolę w zaopatrzeniu w wodę pitną miejscowości Strzeszów, Ozorowice oraz Szewce. Sieci te zlokalizowane będą w poboczach ulic dróg powiatowych oraz gminnych.

Planowany termin zakończenia budowy to dzień 08.04.2018