27.11.2017r. – Rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała.

W dniu 27.11.2017 r. rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wiszni Małej”.

W pierwszej kolejności zostanie wykonana przebudowa rurociągu tłocznego DN150
w miejscowości Strzeszów w ul. Osiedlowej i ul. Lipowej. Następnie zostanie wykonana sieć  kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Przy Dębie oraz Strzeszowskiej w Wiszni Małej

Wykonawcą zadania jest firma ZBOiI Edward Kucułyma Sp. z o.o., Kierownikiem Budowy jest Pani Halina Roszak, Inspektorem Nadzoru jest Pan Marcin Sługocki z firmy Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z ramienia Inwestora za realizacja zadania odpowiedzialny jest Pan Krzysztof Cieślik – Koordynator Zadania.

Planowany termin zakończenia budowy to dzień 26.04.2018