21.03.2018r. – podpisanie umowy na dostawę ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 21 marca 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą KOMUNALNY PL S.C P.Pawlak S.Mikołajczak, ul. Szkolna 1a, 63-023 Solec na dostawę ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie w ramach inwestycji pn. ,,Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”.

W/w inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Umowa została zawarta na kwotę 230.625,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 118.668,75 zł, tj. 63,29 % wartości netto zadania.

Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Pan Przemysław Pawlak.