Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice.

W dniu 11.07.2018 r. rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap I”.

Fot. Ligota Piękna – budowa kanalizacji sanitarnej.

Zakres zadania obejmuje budowę ok. 180 m sieci wodociągowej oraz ok. 1,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

Wykonawca rozpoczął zadanie od wykonania sieci wodociągowej PEHD Dn 90 mm w miejscowości Machnice. Następnie zostanie wykonana sieć  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PP Dn 200 mm oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD Dn 110 mm  w rejonie ulic: Stawowej, Polnej, Morelowej oraz Wiśniowej w Ligocie Pięknej.

Wykonawcą zadania jest firma P.I.B Hydro-Tap Stanisław Kafel Sp. z o.o., Kierownikiem Budowy jest Pan Tomasz Gulej, Inspektorem Nadzoru jest Pan Radosław Szkudlarek z ramienia Inwestora za realizacja zadania odpowiedzialny jest Pan Krzysztof Cieślik – Koordynator Zadania.

Planowany termin zakończenia budowy to dzień 05.12.2018