DOSTAWA CIĄGNIKA ORAZ PRZYCZEPY DO OBSŁUGI SYSTEMU GOSPODAROWANIA OSADAMI NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRZESZOWIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że marcu oraz w maju bieżącego roku zostały zrealizowane dwie z trzech zakontraktowanych dostaw pojazdów do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

W dniu 27.03. 2018r. została zrealizowana przez Wykonawcę -KOMUNALNY PL S.C. P. Pawlak, S. Mikołajczak, ul. Szkolna 1A, 63 – 023 Solec dostawa ciągnika rolniczego, natomiast w dniu 25.05.2018r. Wykonawca – PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek, Nowe Zduny 82A, 99 – 440 Zduny wykonał dostawę przyczepy rolniczej.

Przedmiotowe pojazdy będą służyć do obsługi oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej.

W chwili obecnej realizowany jest ostatni kontrakt w zakresie dostawy specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Dostawa przedmiotowego pojazdu jest przewidziana na miesiąc sierpień bieżącego roku.

W/w dostawy pojazdów zostały realizowane w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.