Informacja dotycząca godzin urzędowania biura PGK w dniu 24.12.2018r.

PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że w dniu 24.12.2018r. biuro będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 13.00.