ZAKOŃCZONE Nabór na stanowisko Pracownik Działu Kadr i Płac

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni

Pracownika Działu Kadr i Płac

1. Wymagania wobec kandydatów:
1) wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
2) min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziale personalnym przy rachubie płac i obsłudze kadrowej pracowników i zleceniobiorców,
3) praktyczna znajomość prawa pracy, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i zasad rachunkowości,
4) podstawowa wiedza z zakresu BHP,
5) umiejętność samodzielnej obsługi programów kadrowo-płacowych typu Płatnik,
6) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Power Point, Outlook,
7) samodyscyplina w organizacji pracy, systematyczność, dokładność.

2. Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
1) sporządzanie, prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji kadrowej związanej z przyjęciem pracownika do firmy, przebiegiem pracy i zwolnieniem,
2) rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników, współpraca z kierownikami działów w zakresie planowania czasu pracy,
3) sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców,
4) sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS,
5) obsługa systemu kadrowo-płacowego Comarch ERP Optima oraz programu Płatnik,
6) współpraca z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi,
7) przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Kadr i Płac”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała.
Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.
Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.