26.01.2021 r. – podpisanie umowy na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

           

 

W dniu 26 stycznia 2021 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”.

Zadanie realizowane w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF.

Wykonawcą usługi budowlanej będzie firma HMK Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie. Umowa została zawarta na kwotę 15 473 400,00 zł brutto, dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 6 481 216,00 zł, tj. 51,52 % wartości netto zadania.

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy: Pan Błażej Helbik Pełnomocnik firmy HMK Sp. z o.o. Podczas podpisania umowy obecni byli również Wójt Gminy Wisznia Mała Pan Jakub Bronowicki, Naczelnik Wydziału Remontowo-Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska Gminy Wisznia Mała Pani Sławomira Misiura-Hermann oraz właściciel firmy Biuro Inwestorskie Janusz Rybka – Pan Janusz Rybka.