ZAKOŃCZONE Pracownika Działu Kadr i Płac

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni:

Pracownika Działu Kadr i Płac

 

  1. Wymagania wobec kandydatów:

1) wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,

2) min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziale personalnym przy naliczaniu wynagrodzeń i obsłudze kadrowej pracowników i zleceniobiorców,

3) praktyczna znajomość prawa pracy, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, podatków oraz ubezpieczeń społecznych,

4) podstawowa wiedza z zakresu BHP,

5) umiejętność samodzielnej obsługi programów kadrowo-płacowych typu Płatnik,

6) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Outlook,

7) samodyscyplina w organizacji pracy, systematyczność, dokładność,

8) mile widziana znajomość rachunkowości.

 

  1. Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

1) sporządzanie, prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji kadrowej związanej z przyjęciem pracownika do firmy, przebiegiem pracy i zwolnieniem,

2) rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników, współpraca z kierownikami działów w zakresie planowania czasu pracy,

3) sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców,

4) sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS,

5) obsługa systemu kadrowo-płacowego Comarch ERP Optima oraz programu Płatnik,

6) współpraca z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi,

7) przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu.

 

  1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: bok@pgkwisznia.pl

W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Kadr i Płac”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).

 

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała.

Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@pgkwisznia.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

  1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

  1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.

  2. Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.