ZAKOŃCZONE Nabór na stanowisko: Pracownik Działu Technicznego (w dziale Wod-Kan)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni Pracownika Działu Technicznego (w dziale Wod-Kan)

 1. Wymagania wobec kandydatów:
  1) wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunek: inżynieria środowiska, specjalność: sieci wodociągowe i kanalizacyjne);
  2) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Power Point, Outlook, NORMA PRO);
  3) mile widziana znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane;
  4) prawo jazdy kategorii B;
  6) samodyscyplina w organizacji pracy, systematyczność, dokładność.
  2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
  1) przygotowanie i analiza dokumentacji projektowej;
  2) przygotowywanie opinii i warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej;
  3) udział w prowadzeniu zadań i procesów inwestycyjnych; sporządzanie planów inwestycyjnych, monitorowanie postępu robót i zaawansowania finansowego,
  4) analiza i opisywanie faktur;
  5) archiwizacja dokumentacji technicznej.
 2. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: bok@pgkwisznia.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Działu Technicznego”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała.

Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 2. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.
 3. Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.