Trwają prace przy budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

Do tej pory wykonano następujące obiekty kubaturowe: komorę rozprężną (obiekt nr 2), sitopiaskownik (obiekt nr 3B), pompownię ścieków (obiekt nr 5), zbiornik wyrównawczy (obiekt nr 6), komory osadu czynnego (obiekty nr 7 i 8), pompownię osadu recyrkulowanego (obiekt nr 9), osadniki wtórne (obiekt nr 10), tlenową komorę stabilizację osadu (obiekt nr 13). Wykonano również ściany budynku odwadniania osadu.

Zamontowano sitapiaskownik (obiekt 3b). W komorze osadu czynnego (obiekt nr 7,8) wykonano montaż mieszadeł w poszczególnych komorach technologicznych tj. defosfatacji, denitryfikacji a także nitryfikacji, zamontowano również żurawiki. Wykonano rurociąg tłoczny na odcinku od obiektu nr 5 (pompowni ścieków) do obiektu nr 7,8 (KOCZ).

Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022 roku.