Kontynuacja prac przy budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

Zakończono już budowę następujących obiektów kubaturowych: komory osadu czynnego, osadniki wtórne, zbiornik wyrównawczy, tlenową komorę stabilizacji osadu, pompownie ścieków, komorę rozprężną, budynek stacji odwadniania osadu oraz magazynu osadów odwodnionych wraz z wyposażeniem technologicznym, trwają prace nad okablowaniem obiektów. Zamontowano silos wapna. Rozpoczęto wykonywanie robót wykończeniowych w budynku technicznym. Wykonano: roboty rozbiórkowe, instalacje podposadzkowe, wylano posadzki, wylano fundament i zamontowano na nim dmuchawy. Zamontowano główna rozdzielnię elektryczna RG wraz z wyposażeniem oraz wykonano montaż głównej szafy AKPiA.

Wykonano następujące sieci międzyobiektowe:

  1. Rurociąg grawitacyjny (ob. 3B -> studnia S2), 2. Rurociąg tłoczny ścieków surowych (ob. nr 5 -> ob. nr 6), 3. Rurociąg grawitacyjny ścieków (ob. 6 -> ob. 5), 4. Rurociąg grawitacyjny ścieków (Sc24 -> Sc27), 5. Rurociąg tłoczny osadów (ob. 13 -> ob. 15), 6. Rurociąg powietrza (SP4 -> SP5), 7. Rurociąg grawitacyjny wody tech. (ob. 10AB -> ob. 15), 8. Rurociągi kanalizacji wewnętrznej Etap I, 9. Rurociąg grawitacyjny ścieków (ob. 2 -> ob. 3B)
  2. Rurociąg powietrza na odcinkach: (ob. 14->ob. 7,8), (ob. 14->sp4), (SP 5->ob. 13), (SP 9->ob. 7). 11. Sieć wodociągową Etap I, wykonano również kanalizację kablową.