Zakończono prace budowlane w ramach Kontraktu pn.: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie – Podetap 1 i 2”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że zakończono  budowę sieci kanalizacji sanitarnej  i uzyskano pozwolenie na użytkowanie Kontraktu pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2”.. W związku z powyższym zawiadamiamy, że należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wyjaśniamy, że w zakres inwestycji Przedsiębiorstwa wchodziła budowa głównego kolektora wraz z odgałęzieniami do granic posesji. Podłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci leży po stronie właściela posesji. Obowiązek włączenia nieruchomości do kanalizacji wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289) art. 5 ust. 1. Włączenia do kanalizacji sanitarnej mogą wykonać mieszkańcy następujących ulic: - Wolności, Parkowej (od skrzyżowania z ulicą Wolności do Krzyżanowic), Głównej (od numeru 1 do numeru 46), Stawowej (od numeru 1 do numeru 6), Kasztanowej, Nowej, Łąkowej w miejscowości PSARY - Widawskiej, Łąkowej, Polnej, Kwiatowej, Lawendowej, Storczykowej, Liliowej w Szymanowie  

  1. PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZA
Przed rozpoczęciem prac, właściciel posesji dokonuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót - (druk zgłoszenia jest dostępny stronie www.pgkwiszniamala.pl oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa) a następnie wykonuje przyłącze we własnym zakresie, tzn. samodzielnie lub zlecając firmie wykonawczej. Na podstawie zatwierdzonego projektu przyłącza kanalizacyjnego.
  1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYŁĄCZA
Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza, przed rozpoczęciem prac do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie Gminy Wisznia Mała, odprowadzających ścieki bytowe z budynków mieszkalnych w terminie od 2 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Wnioskodawcy zainteresowani  uzyskaniem dofinansowania  (osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej) składają wypełnione wnioski w postaci papierowej wraz z załącznikami w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Wnioski można składać osobiście w dni robocze w godzinach:  pn, wt, czw 7.00-15.00, śr 7.00-16.00, pt 7.00-14.00  lub drogą pocztową na wyżej podany adres siedziby spółki. Program pomocy zakłada dofinansowanie w wysokości 75% kosztów budowy przyłącza jednak nie więcej niż 5.000,00 zł. Zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej zostały przedstawione w uchwale nr VII/XXIV/176/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26 października 2016 (uchwała została przekazana pismem z dn. 07.08.2019 r., jest dostępna na stronie www.wiszniamala.pl oraz w Urzędzie Gminy Wisznia Mała).

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody Psary, Szymanów, Krzyżanowice

ogłoszenie

Informacja w sprawie funkcjonowania biura PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Komunikat – zamknięcie odcinka ulicy Widawskiej w celu odtworzenia nawierzchni

PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że w dniach od 18.05.2020r. do 22.05.2020r. będą prowadzone prace związane z odbudową nawierzchni ul. Widawskiej w Szymanowie po budowie kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym ul. Widawska na odcinku od ul. Lotniczej do skrzyżowania z ul. Lawendową zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów. Objazd zamkniętego odcinka drogi zostanie poprowadzony ul. Polną i Łąkową Szymanowie oraz ul. Łąkową w Psarach. Za utrudnienia przepraszamy.  

Informacja w zakresie funkcjonowania biura PGK Sp. z o.o. w Wisznia Małej

W następstwie przebywania w dn. 22.04.br. na terenie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie, ul. Lipowa 15, osoby, która miała kontakt z chorym na COVID-19, wystąpiła konieczność dezynfekcji pomieszczeń Spółki. Dezynfekcja odbędzie się najpóźniej w najbliższą sobotę, tj. 25.04.br. W związku z powyższym, budynek Spółki jest niedostępny. Kontakt telefoniczny do pracowników Spółki, w godzinach pracy: Kierownik działu wodociągów: + 48 530 490 993 Kierownik oczyszczalni ścieków: +48 530 956 740 Kierownik działu drogowego: +48 533 001 572 Kierownik działu utrzymania zieleni +48 530 922 324 Biuro Obsługi Klienta: +48 530 525 811 Prezes Zarządu: +48 730 006 898 Numery alarmowe do Spółki pozostają bez zmian  

Zarządzenie nr 5_2020 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie wykonywania zadań dla spraw realizowanych przez Spółkę w czasie trwania stanu epidemii

Zarządzenie nr 5_2020

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH

KOMUNIKAT w dotyczący pracy Spółki

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT – dotyczy odczytów wodomierzy

KOMUNIKAT  

Ogłoszenie – Przerwa w dostawie wody w dniu 12.03.2020 (AWARIA)

AWARIA !!! PGK sp. z o.o. w Wiszni Malej informuje odbiorców wody w m. Wisznia Mała, Strzeszów, Ozorowice, Szewce, Ligota Piękna, Malin, Kryniczno do SUW ze w dniu 12.03.2020 r.(czwartek) od godz. 14:00 do 20.00 w związku z AWARIA wystąpi przerwa w dostawie wody. Informacje pod nr tel.71 711 96 48 27 po 15-tej 530 391 765. Za utrudnienia przepraszamy. Wszelkie zmiany w kolejnych wiadomościach.

X