Nabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni: Specjalista ds. księgowości

 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość i pokrewne)
 • 5-letnie doświadczenie  zawodowe w dziale księgowości,
 • znajomość zasad i przepisów z zakresu rachunkowości i podatków,
 • znajomość przepisów z zakresu kadr i płac,
 • umiejętność samodzielnej obsługi programu księgowego Optima,
 • biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Power Point, Outlook,
 • samodyscyplina w organizacji pracy, systematyczność, dokładność.
 1. Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
 • weryfikacja dokumentów pod kątem formalno-rachunkowym
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • analiza zapisów księgowych i uzgadnianie sald,
 • księgowanie operacji gospodarczych,
 • uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych,
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych, sprawozdań GUS
 • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu,
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: bok@pgkwisznia.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Specjalista ds. księgowości„ Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@pgkwisznia.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.
 
 1. Informujemy, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.

Ogłoszenie – przerwa dostawy wody w miejscowości ROGOŻ w dniu 19.02.2024 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15, informuje odbiorców wody w miejscowości:

ROGOŻ

UL. LIPOWA, OGRODOWA, STAWOWA, GLINIANA, SŁONECZNA

w dniu 19.02.2024 r.

 wystąpi przerwa w dostawie wody, z uwagi na prace na sieci wodociągowej

w godzinach od 8:00 do 13:00.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 7119640.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej.

UWAGA AWARIA – BRAK WODY – LIGOTA PIĘKNA w dniu 14.02.2024 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15, informuje odbiorców wody w miejscowości:

LIGOTA PIĘKNA

UL. NA KOLONII, KRÓTKA, MALINOWA, DZIAŁKOWA

w dniu 14.02.2024 r.

 wystąpi przerwa w dostawie wody, z uwagi na awarię na sieci wodociągowej

w godzinach od 8:45 do 14:00.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej.

Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych 2024 r.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie IX naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie gminy Wisznia Mała, odprowadzających ścieki bytowe z  budynków mieszkalnych.
 1. Termin składania wniosków: do dnia 30 września 2024 roku.
 2. Wnioskodawcy:
  • osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej,
  • osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej, wspólnoty mieszkaniowe w zakresie wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
 3. Miejsce składania wniosków: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z  o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała.
 4. Sposób złożenia wniosków: wypełnione wnioski w postaci papierowej wraz z  załącznikami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres w/w spółki, w dni robocze w godzinach:
  • pn. wt., czw. od 7:00 – do 15:00;
  • śr. od. 7:00 – do 16:00;
  • pt. od 7:00 - do 14:00.
 1. Podstawa udzielenia dotacji: Uchwała Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/XXIV/176/16 z dnia 26 października 2016 r., w  sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na  dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Doln z 4.11.2016 r. ze zm.).
 2. Regulamin udzielania dotacji wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz wniosku o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego jest dostępny na stronie www.wiszniamala.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ OCHRONA ŚRODOWISKA (szczegóły).
Dodatkowe informacje na temat zasad udzielania dotacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15 lub pod nr tel. 71 711 96 40.

UWAGA AWARIA – BRAK WODY – KRZYŻANOWICE, UL. POLNA w dniu 30.01.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości:

KRZYŻANOWICE, ul. Polna

z uwagi  na awarię na sieci wodociągowej

        w dniu  30.01.2024 r. (wtorek)

wystąpi przerwa w dostawie wody

od godziny 9:10 do czasu usunięcia awarii

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40.

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej.

Ogłoszenie – obniżone ciśnienie wody oraz chwilowe braki wody w dniu 19.01.2024 r.

OG Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody miejscowościach:

Szewce, Ozorowice, Strzeszów, Wisznia Mała, Ligota Piękna, Malin, Pierwoszów, Wysoki Kościół, Machnice, Piotrkowiczki, Mienice,

 iż, z uwagi na awarię w dniu 19 stycznia 2024 r. 

wystąpi obniżone ciśnienie wody w sieci oraz

 czasowe braki wody w godzinach szczytowego rozbioru.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40 w godz. pracy Spółki,

po godzinach pracy pod nr telefonu 530 391 765.

Ogłoszenie – obniżone ciśnienie wody w dniach 17.01 – 18.01.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody miejscowościach:

Szewce, Ozorowice, Strzeszów, Wisznia Mała, Ligota Piękna, Malin, Pierwoszów, Wysoki Kościół, Machnice, Piotrkowiczki, Mienice,

 iż, z uwagi na awarię w dniach 17 – 18 stycznia 2024 r. 

 mogą wystąpić obniżone ciśnienie wody w sieci oraz

 czasowych braki wody w godzinach szczytowego rozbioru.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40 w godz. pracy Spółki,

po godzinach pracy pod nr telefonu 530 391 765.

INFORMACJA – w dniu 02.01.2024r. Spółka będzie nieczynna

zarządzenie nr 15_2023 z dn. 27.12.2023 dzień wolny od pracy

Ogłoszenie – przerwa dostawy wody w miejscowościach MALIN, KRYNICZNO w dniach od 12.12.2023 r. do 13.12.2023 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15, informuje odbiorców wody w miejscowościach:

MALIN (cała miejscowość).

KRYNICZNO, UL. SPACEROWA, WIOSENNA, OGRODOWA, PASTELOWA, ŁĄKOWA

w dniach od 12.12.2023 r. (wtorek), do 13.12.2023 r. (środa)

 wystąpi przerwa w dostawie wody, z uwagi na prace na sieci wodociągowej

w godzinach od 8:00 do 14:00.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej.

Wymiana wodomierzy w miejscowości SZEWCE

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie informuje odbiorców wody w miejscowości:

SZEWCE

iż prowadzi wymianę legalizacyjną wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Wymiana dokonywana jest na koszt PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej.

        Prosimy o obecność na posesji i udostępnienie urządzeń instalatorom.

W przypadku nieobecności, prosimy o kontakt z Biurem Spółki.

Telefon 71 711 96 40, komórkowy  530 525 811.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi pracami uprzejmie przepraszamy.

  PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej

X