Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w dniu 27.01.2020r. w m. Psary, Szymanów

Ogłoszenie -Psary, Szymanów

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w m. Szymanów

Ogłoszenie

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w m. Krzyżanowice

PGK sp. z o.o. w Wiszni Malej informuje odbiorców wody w m. KRZYŻANOWICE- cala miejscowość ze w dniu 21.01.2020 r.(wtorek)) w godz. od ok.8:00 do 14:00 w związku z pracami na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody. Informacje pod nr tel.71 312 82 27. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w m. Szymanów

ogłoszenie

Życzenia noworoczne

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczania projektów UE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej  poszukuje  do Jednostki Realizującej Projekt

Specjalisty ds. rozliczania projektów UE

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami oraz oczekiwaniami na tym stanowisku: Obowiązki:
 • rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE
 • przygotowywanie wniosków o płatność i harmonogramów płatności
 • opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe
 • prognozowanie przepływów finansowych
 • weryfikacja faktur i dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i finansowym
 • kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów
 • nadzór nad wykorzystaniem budżetów projektów
 • ścisła współpraca z instytucjami finansującymi
 • praca w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014
 • prowadzenie obsługi finansowej JRP, księgowanie operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla pozyskania środków finansowych na realizację projektów ze źródeł zewnętrznych
  Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie (preferowane kierunki: finanse, księgowość).
 • znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków UE
 • odpowiedzialność i samodzielność w stosunku do powierzonych zadań
  Mile widziane:
 • dobra znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów dofinansowanych, w tym znajomość dokumentów, procedur i wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów.
 • wiedza z zakresu księgowości i rachunkowości.
 • doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków o płatność
 • doświadczenie w przygotowaniu analiz i prognoz finansowych
 • samodzielność
 • umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • bogaty wachlarz świadczeń socjalnych
 • możliwość rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji
 • niezbędne narzędzia pracy
Aplikacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres pgk@wiszniamala.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Spółki - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, do dnia 31.01.2019r. do godz. 15:30. Dokumenty powinny zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1182). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych." Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

X