Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w m. Ozorowice

ogłoszenie

Ogłoszenie – wymiana legalizacyjna wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w Psarach, ul. Długa.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie informuje odbiorców wody w miejscowości P S A R Y, że przeprowadzi wymianę legalizacyjną wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana dokonywana jest na koszt PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej. Harmonogram wymiany: 14.10.2019 do 18.10.2019 w godz. od 8:00 - 14:30 - ul. Łąkowa, Kasztanowa, Malinowa. Prosimy o obecność na posesji i udostępnienie urządzeń instalatorom. W przypadku nieobecności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta PGK Sp. z o.o. pod numerem: tel. 71 312 82 27, kom. 530 525 811 celem ustalenia dogodnego terminu wymiany. Za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi pracami uprzejmie przepraszamy.

Nabór na stanowisko Pracownik Działu Obsługi Klienta

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni

Pracownika Działu Obsługi Klienta

1. Wymagania wobec kandydatów: 1) wykształcenie minimum średnie; 2) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności MS Word, Excel, Outlook; 3) umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, inicjatywa w działaniu, rzetelność, systematyczność; 4) łatwość kontaktu z klientami; 5) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 2. Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku: 1) Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej; 2) Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji; 3) Bieżąca obsługa klientów; 4) Profesjonalna telefoniczna i mailowa obsługa klientów firmy; 5) Przyjmowanie i weryfikacja pism oraz wniosków; 6) Inne wynikające z bieżących potrzeb. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Działu Obsługi Klienta”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie. Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.

Nabór na stanowisko Pracownik Działu Kadr i Płac

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni

Pracownika Działu Kadr i Płac

1. Wymagania wobec kandydatów: 1) wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne, 2) min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziale personalnym przy rachubie płac i obsłudze kadrowej pracowników i zleceniobiorców, 3) praktyczna znajomość prawa pracy, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i zasad rachunkowości, 4) podstawowa wiedza z zakresu BHP, 5) umiejętność samodzielnej obsługi programów kadrowo-płacowych typu Płatnik, 6) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Power Point, Outlook, 7) samodyscyplina w organizacji pracy, systematyczność, dokładność. 2. Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku: 1) sporządzanie, prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji kadrowej związanej z przyjęciem pracownika do firmy, przebiegiem pracy i zwolnieniem, 2) rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników, współpraca z kierownikami działów w zakresie planowania czasu pracy, 3) sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców, 4) sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS, 5) obsługa systemu kadrowo-płacowego Comarch ERP Optima oraz programu Płatnik, 6) współpraca z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi, 7) przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Kadr i Płac”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie. Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.

Ogłoszenie – wymiana legalizacyjna wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w Psarach, ul. Główna.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie informuje odbiorców wody w miejscowości P S A R Y, ul. Główna, że przeprowadzi wymianę legalizacyjną wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana dokonywana jest na koszt PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej. Harmonogram wymiany: 23.09.2019 r. – 27.09.2019 r. w godz. od 8:00 - 14:30 Prosimy o obecność na posesji i udostępnienie urządzeń instalatorom. W przypadku nieobecności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta PGK Sp. z o.o. pod numerem: tel. 71 312 82 27, kom. 530 525 811 celem ustalenia dogodnego terminu wymiany. Za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi pracami uprzejmie przepraszamy. PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej

Awaria na sieci wodociągowej w m. Ligota Piękna ul. Wrzosowa oraz w m. Malin – 06.09.2019 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości: Ligota Piękna ul. Wrzosowa Malin – cała miejscowość że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 06.09.2019 r. w godz. od ok. 09:30 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Kryniczno – możliwe spadki ciśnienia Jednocześnie zawiadamiamy, że czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 71 312 82 27. Za utrudnienia przepraszamy.

X