Przerwa w dostawie wody w dniach 22-23.05.2019 w m. Wisznia Mała, ul. Przy Dębie, Ligota Piękna, ul. Leśna, Akacjowa, Modrzewiowa

ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody w dniach 20-21.05.2019 w m. Wisznia Mała, ul. Przy Dębie

ogłoszenie

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dn. 10 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej zorganizowało wydarzenie pn. „Poznaj infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w gminie Wisznia Mała”. Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych klas ósmych z Szewc, Kryniczna i Wiszni Małej oraz klasy piątej ze szkoły w Psarach. Pracownicy Spółki omówili cele budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w aspekcie ochrony środowiska naturalnego oraz opowiedzieli o trzech projektach realizowanych ze środków UE. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami działania systemu kanalizacyjnego i oprowadzeni po głównej przepompowni ścieków w Psarach. Największym zainteresowaniem (zwłaszcza wśród najmłodszych klas) cieszyła się prezentacja działania pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia kanałów i kamery do monitoringu rurociągów. Każdy mógł osobiście posterować kamerą. Uczniowie klasy 5 świetnie poradzili sobie z postawionym przed nimi zadaniem polegającym na segregacji odpadów na te, które można wrzucać do kanalizacji oraz te, które powinny trafić do kubła.

Przerwa w dostawie wody w dniach 13-17.85.2019 w m. Ligota Piękna, ul. Sportowa, Łąkowa

ogłoszenie

Awaria na sieci wodociągowej w m. Kryniczno – dn. 25.04.2019

W dniu 25.04.2019 (czwartek)z powodu awarii na sieci wodociągowej w m. KRYNICZNO wystąpi przerwa w dostawie wody : KRYNICZNO  ul. Parkowa od kościoła do SUW, ul. Trzebnicka, Polna, Szkolna. w godz. od.7.00 do 15.00 . ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY. TEL.530 391 765, 71/ 312 82 27.

Nabór na stanowisko „Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale zieleni”

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko: "Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale zieleni"

 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • czynne prawo jazdy kat. B oraz kat. T (dodatkowym atutem będzie kat. B+E,C+E),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu ciągnika rolniczego z osprzętem,
 • umiejętność obsługi podstawowych narzędzi ogrodniczych jak: piły motorowej, kosy spalinowej, nożyc spalinowych do żywopłotu itp. (posiadanie uprawnień),
 • doświadczenie w pracy ogrodniczej lub utrzymania zieleni oraz uprawnienia drwalskie będą dodatkowym atutem
 
 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem gminnych terenów zieleni, na terenie gminy Wisznia Mała
 • prowadzenie pojazdów służbowych, w tym ciągnika zagregowanego z kosiarką bijakową i zamiatarką
    Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale zieleni”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie oraz oświadczeń o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

X