Pliki do pobrania:

Cennik usług świadczonych przez PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej – obowiązuje od 1.03.2016r.

Zarządzenie nr 4_2018 w sprawie opłat za odbiór ścieków dowożonych – obowiązuje od 21.06.2018

Zarządzenie nr 5_2017 w sprawie opłat za odbiór ścieków dowożonych – obowiązuje od 01.05.2017

Zarządzenie nr 9_2016 w sprawie opłat za odbiór ścieków dowożonych – obowiązuje od 01.01.2017

Zarządzenie nr 10_2015 w sprawie opłat za odbiór ścieków dowożonych – obowiązuje od 01.01.2016

Zarządzenie nr 7_2014 w sprawie opłat za odbiór ścieków dowożonych – obowiązuje do 31.12.2015

Uchwała w/s przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf  – obowiązuje od 01.01.2017

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – obowiązujące od 27.06.2018

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – obowiązujące od 01.05.2017

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – obowiązujące od 01.01.2016

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – obowiązujące do 31.12.2015

Usługa powiadamiania SMS

podmioty-posiadające-zezwolenie-na-wywóz-ścieków-na-OŚ-w-Strzeszowie_1.03.2015

Regulamin zaopatrzenia w wodę Gmina Wisznia Mała 2013.pdf

Regulamin-udzielania-zamówień-sektorowych-obowiązuje-od-dnia-1.07.2014r.

Regulamin-udzielania-zamówień-publicznych-do-30.000-euro-obowiązuje-od-dnia-1.07.2014r.

Regulamin przejmowania sieci PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej – obowiązujący od 17.01.2017 roku.

Zarządzenie Nr 6_2018 z dnia 1 sierpnia 2018r w sprawie zmiany godzin pracy Spółki – obowiązuję od 02.08.2018r.

Zarządzenie nr 7_2018 w sprawie zmiany godzin pracy Spółki

Zarządzenie nr 10_2018 dotyczące ustalenia dnia 02.11.2018r. dniem wolnym od pracy w PGK

UCHWAŁA NR VIII_III_23_18 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 28.12.2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

X