Pliki do pobrania:

Uchwała Rady Gminy w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków

Obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Cennik usług świadczonych przez PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej – obowiązuje od 1.03.2016r.

Zarządzenie nr 4_2018 w sprawie opłat za odbiór ścieków dowożonych – obowiązuje od 21.06.2018

Uchwała w/s przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf  – obowiązuje od 01.01.2017

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – obowiązujące od 27.06.2018

Usługa powiadamiania SMS

podmioty-posiadające-zezwolenie-na-wywóz-ścieków-na-OŚ-w-Strzeszowie_1.03.2015

Regulamin-udzielania-zamówień-sektorowych-obowiązuje-od-dnia-1.07.2014r.

Regulamin-udzielania-zamówień-publicznych-do-30.000-euro-obowiązuje-od-dnia-1.07.2014r.

Zarządzenie Nr 6_2018 z dnia 1 sierpnia 2018r w sprawie zmiany godzin pracy Spółki – obowiązuję od 02.08.2018r.

Zarządzenie nr 7_2018 w sprawie zmiany godzin pracy Spółki

UCHWAŁA NR VIII_III_23_18 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 28.12.2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zarządzenie_nr_3_2019_w_sprawie_opłat_za_odbiór_ścieków_dowożonych

informacja_o_zmianie_dopłat_do_wody_i_ścieków 2019

zarządzenie nr 5_2019 w sprawie ustalenia godzin pracy pracowników PGK

Zarządzenie nr 6_2020 w sprawie opłat za odbiór ścieków dowożonych

informacja o zmianie dopłat do wody i ścieków_2020

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania zadań dla spraw realizowanych przez Spółkę w czasie trwania stanu epidemii

X