Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Wisznia Mała, w imieniu której działa Wójt Gminy Pan Jakub Bronowicki

Rada Nadzorcza Spółki:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Natalia Machnacz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Terebun

Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Katarzyna Szczepankiewicz

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Pani Grażyna Chwastek

X