Zgłoszenia awarii wodociągowo-kanalizacyjnych przyjmowane są w dni powszednie w godzinach otwarcia biura:

  • osobiście,
  • lub pod nr telefonu 71 312-82-27,

w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy pod nr tel.:

  • 530-391-765,
  • 71 312-40-19 (oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie).

X