Ogłoszenie – przerwa dostawy wody w m. Szymanów w dniu 23.11.2022

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości:

Szymanów, ul. Lipowa, Przy Krzyżu, Lotnicza

 że z uwagi  na awarię na sieci wodociągowej

w dniu  23.11.2022 r. (środa)

wystąpi przerwa w dostawie wody

w godz.; od 12:00 do 16:00 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w dniu 06.09.2022 w m. Wisznia Mała

Ogłoszenie

Informacja o niepodlewaniu wodą wodociągową terenów zielonych

W związku z występującymi w ostatnich dniach wysokimi temperaturami, PGK Sp. z o.o w Wiszni Małej w trosce o zapewnienie mieszkańcom gminy Wisznia Mała nieprzerwanej dostawy wody do celów bytowych,  apeluje  o używanie wody  tylko  do ww. celu i w związku z tym prosimy o niepodlewanie wodą z sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników, ogródków przydomowych, napełniania basenów oraz mycia samochodów. Bardzo duży wzrost ilości pobieranej w ostatnich dniach wody w stosunku do średniego rozbioru oznacza, że większa część produkowanej wody jest wykorzystywana na inne cele. Rozbiór wody kilkukrotnie wyższy od poziomu, do którego jest przystosowany system stanowi zagrożenie dla jego wydolności, co może skutkować  przerwami dostawie wody oraz zmniejszonym ciśnieniem. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody, prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie zużycia wody wyłącznie do potrzeb bytowych.

 BARDZO PROSIMY O OSZCZĘDZANIE WODY

Ogłoszenie – awaria – przerwa w dostawie wody w dniu 22.06 – 23.06.2022 w m. Rogoż, ul. Wierzbowa

O G Ł O S Z E N I E  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości: Rogoż, ul. Wierzbowa

        że z uwagi  na awarię na sieci wodociągowej

        w dniu  22.06.2022 (od godz. 23.30) do dnia 23.06.2022 r. (godz. 14.00)

 wystąpi przerwa w dostawie wody

                     

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40.

     

                                                            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

                                                                   Spółka z o.o. w Wiszni Małej

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w dniu 19.05.2022 w m. Psary, Krzyżanowice

Ogłoszenie 19.05.2022 Psary Krzyżanowice

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w dniu 18.05.2022r. w m. Krzyżanowice

Ogłoszenie Psary Krzyżanowice

Ogłoszenie – awaria – przerwa w dostawie wody w dniu 25.04.2022 w m. Kryniczno

O G Ł O S Z E N I E

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości: Szymanów, ul. Ogrodnicza, Letnia, Zimowa

  że z uwagi  na awarię na sieci wodociągowej  w dniu  15.04.2022 r. (poniedziałek)

 wystąpi przerwa w dostawie wody

                           w godz. 04:00 do 14:00

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40.

                                                            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

                                                                   Spółka z o.o. w Wiszni Małej

Ogłoszenie – awaria – przerwa w dostawie wody w m. Szymanów

O G Ł O S Z E N I E

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości: Szymanów, ul. Ogrodnicza, Letnia, Zimowa

  że z uwagi  na awarię na sieci wodociągowej  w dniu  02.04.2022 r. (sobota)

 wystąpi przerwa w dostawie wody

                           w godz. 10:00 do 14:00

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40.

                                                            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

                                                                   Spółka z o.o. w Wiszni Małej

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w dniu 18.03.2022 w m. Strzeszów oraz Szewce

Ogłoszenie Szewce-Strzeszów

Ogłoszenie – awaria – przerwa w dostawie wody w dniu 04.03.2022r. w m. Szymanów

Ogłoszenie 04.03.2022

X