Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych 2024 r.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie IX naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie gminy Wisznia Mała, odprowadzających ścieki bytowe z  budynków mieszkalnych.
 1. Termin składania wniosków: do dnia 30 września 2024 roku.
 2. Wnioskodawcy:
  • osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej,
  • osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej, wspólnoty mieszkaniowe w zakresie wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
 3. Miejsce składania wniosków: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z  o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała.
 4. Sposób złożenia wniosków: wypełnione wnioski w postaci papierowej wraz z  załącznikami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres w/w spółki, w dni robocze w godzinach:
  • pn. wt., czw. od 7:00 – do 15:00;
  • śr. od. 7:00 – do 16:00;
  • pt. od 7:00 - do 14:00.
 1. Podstawa udzielenia dotacji: Uchwała Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/XXIV/176/16 z dnia 26 października 2016 r., w  sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na  dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Doln z 4.11.2016 r. ze zm.).
 2. Regulamin udzielania dotacji wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz wniosku o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego jest dostępny na stronie www.wiszniamala.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ OCHRONA ŚRODOWISKA (szczegóły).
Dodatkowe informacje na temat zasad udzielania dotacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15 lub pod nr tel. 71 711 96 40.

Zaproszenie na szkolenie pt. NOWOCZESNE E-USŁUGI DLA KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ

PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej zaprasza na bezpłatne szkolenie online z korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. Terminy szkolenia do wyboru: 16.11.2022r. (środa) godz. 16.30 oraz 18.11. 2022 r. (piątek) godz. 18.30. Aby wziąć udział w szkoleniu wyślij e-mail na adres szkolenia@pgkwisznia.pl, w odpowiedzi otrzymasz linki do obu terminów szkolenia na platformie ZOOM. PLAKAT_A2_e-usługi_DRUK

Internetowe Biuro Obsługi Klienta – załatw wszystko przez Internet!

  Uprzejmie informujemy, że PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej umożliwiła swoim Klientom dostęp do Internetowego Biura Obsługi Klienta. Rozwiązanie to umożliwia m.in.:

 • podanie odczytu/podgląd poprzednich odczytów
 • podgląd danych adresowych
 • podgląd/wydruk wystawionych faktur
 • podgląd stanu należności
 • wydruk listy niezapłaconych należności
 • wydruk przelewu / pobranie danych do przelewu internetowego
 • podgląd usług świadczonych przez zakład
 • analizy kosztów (zużycia wody, zrzutu ścieków)
 • tworzenie zgłoszeń eksploatacyjnych (np. zgłaszanie awarii)
Jak założyć indywidualne konto w IBOK: -------------------------
 1. Wejdź na stronę internetową  https://ibo.pgkwisznia.pl  lub pgk.wiszniamala.pl  - zakładka IBOK
 2. Kliknij przycisk "Rejestracja"
 3. Zarejestruj się wpisując w formularzu zgłoszeniowym potrzebne dane z ostatniej faktury: numer klienta, numer faktury oraz kwotę brutto faktury (przed dopłatą Gminy Wisznia Mała)
 4. Podaj numer telefonu do komunikacji SMS i adres e-mail
 5. Ustaw hasło dostępu do indywidualnego konta w IBOK
 6. Zapoznaj się z treścią Regulaminu i kliknij „Zapoznałem się z treścią Regulaminu …”
 7. Kliknij „Załóż konto”
 8. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny - kliknij w link aby dokończyć proces rejestracji konta
  Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług publicznych w PGK Sp. z o. o. w Wiszni Małej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA IBOK do pobrania tutaj: Instrukcja IBOK

X