15.11.2017r – podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa)

W dniu 15 listopada 2017r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I, II, III.”.  Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wykonawcą usług będzie  firma IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na kwotę 10 664 100,00 zł brutto, dofinansowanie  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wynosi 5 527 125,00 zł, tj. 63,75 % wartości netto zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Członek Zarządu IDS-BUD S.A. Pan Grzegorz Tomaszewski. Podczas podpisania umowy obecni byli również przedstawiciele firmy SWECO Consulting Sp. z o.o. pełniącej funkcję Inżyniera Projektu – Pan Józef Nogal i Pani Martyna Spisacka.

03.11.2017r. – podpisanie umowy na realizację usług Inżyniera Projektu, pomocy technicznej, działań informacyjno-promocyjnych

W dniu 3 listopada 2017r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na realizację usług pn.: ,,Inżynier Projektu, pomoc techniczna, działania informacyjno – promocyjne”.  Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wykonawcą usług będzie  firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa została zawarta na kwotę 1 724 922,49 zł brutto, dofinansowanie  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wynosi 894 014,70 zł, tj. 63,75 % wartości netto zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Pani Joanna Kabarowska.

Mechanizm sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie : www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci Przyjęte rozwiązanie, zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ, sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

28.03.2017r. podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 28.03.2017 r. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpił akt podpisania umowy na realizację projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”. Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW  Kazimierza Kujdę oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej  Grażynę Chwastek. W tym ważnym momencie uczestniczył również Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska, koordynator projektu z ramienia NFOŚiGW Dorota Dąbrowska oraz koordynator projektu z ramienia PGK Izabela Rucińska. Galeria:

     

X