ZAKOŃCZONE Nabór na stanowisko Pracownik Działu Obsługi Klienta

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni

Pracownika Działu Obsługi Klienta

1. Wymagania wobec kandydatów:
1) wykształcenie minimum średnie;
2) biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności MS Word, Excel, Outlook;
3) umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, inicjatywa w działaniu, rzetelność, systematyczność;
4) łatwość kontaktu z klientami;
5) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

2. Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
1) Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
2) Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji;
3) Bieżąca obsługa klientów;
4) Profesjonalna telefoniczna i mailowa obsługa klientów firmy;
5) Przyjmowanie i weryfikacja pism oraz wniosków;
6) Inne wynikające z bieżących potrzeb.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik Działu Obsługi Klienta”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała.

Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.
Informujemy, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test kompetencyjny.