ZAKOŃCZONE Nabór na stanowisko: Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale utrzymania zieleni

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie
zatrudni pracownika na stanowisko:

 

„Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale utrzymania zieleni”

 

 1. Wymagania wobec kandydatów:

 

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • czynne prawo jazdy kat. B (dodatkowym atutem będzie kat. T, B+E,C+E),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu ciągnika rolniczego z osprzętem,
 • umiejętność obsługi podstawowych narzędzi ogrodniczych jak: piły motorowej, kosy spalinowej, nożyc spalinowych do żywopłotu itp. (posiadanie uprawnień),
 • doświadczenie w pracy ogrodniczej lub utrzymaniu zieleni oraz uprawnienia drwalskie będą dodatkowym atutem

 

 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

 

 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem gminnych terenów zieleni, na terenie gminy Wisznia Mała
 • prowadzenie pojazdów służbowych, w tym ciągnika zagregowanego z kosiarką bijakową i zamiatarką

 

 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Pracownik utrzymania terenów gminnych w dziale utrzymania zieleni”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała.

Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail podanym na stronie Spółki.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.